Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i Sorknes Golfklubb lørdag 10.desember kl. 15.00.
Møtet gjennomføres digitalt og påmelding til møtet gjøres via Golfbox.
 
Bakgrunn for møtet er godkjenning av disponering av egenkapital, og ny avtale med Østerdalen Golfbane AS i forbindelse med etablering av nytt vanningsanlegg.


Komplett innkalling, sakspapirer og agenda ligger som vedlegg.

Utskrift E-post

RSS Golfforbundet

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.