Dugnad 30. april, 1. og 2. mai

Opprinnelig var planen å arrangere den årlige vår-dugnaden på tradisjonelt vis denne uken.

I dagens situasjon vil vi ikke kalle inn til dugnad på et fastsatt tidspunkt, dette for å unngå for stor ansamling av mennesker.

Istedenfor legger vi nå opp til dugnadsarbeid på selvvalgt tidspunkt, torsdag 30.april, fredag 1.mai og lørdag. Vi har hengt opp gjøremålslisten ved klubbhuset. I hovedsak består oppgavene i raking av kvist og løv i bunkere. På listen kan man krysse ut det hull man går løs på, slik at alle kan se hva som er gjort / ikke gjort. I tillegg er det enkelte andre oppgaver ved klubbhuset som vask og utsetting utemøblement m.v.

Følg myndighetenes råd mht antall personer som går sammen, avstand m.v., og er du i karantene eller har symptomer på smitte skal du selvsagt være hjemme. Vi oppfordrer til å ta med eget utstyr (hansker, kost, rive, spade, trillebår etc). Vi legger frem søppelsekker og annet ved klubbhuset. Evt. verktøy som lånes ut blir rengjort før og etter bruk. Praktiske spørsmål rettes til Fredrik, telefon 951 03 334.

Utskrift E-post

RSS Golfforbundet

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.