Sorknes Golfklubb og Norges Golfforbund (NGF) har gleden av å invitere Åmot kommune, politiske partier og Åmot idrettsråd til dialog møte om folehelsearbeid i kommunen tirsdag 15.mai kl. 14.00 (se vedlagte invitasjon).

Norges Golfforbund har de siste årene jobbet systematisk og aktivt for å fremme golfsportens positive helseeffekter, bl.a. annet gjennom Helse-Tour hvor utallige kommuner er blitt besøkt. Nå er turen kommet til Hedmark hvor et utvalg av golfklubber får besøk av Helse-Tour, med presidenten i Norges Golfforbund, Marit Wiik, i spissen.  Vi i Sorknes Golfklubb er stolte og glade for at vi nå får anledning til å være vertskap for Helse-Tour i Hedmark. Gjennom et slikt besøk får vi anledning til å fortelle om den aktiviteten som foregår i klubben og hvilken effekt dette har på folkehelsen til innbyggere i Åmot kommune. 

Hensikten med møtet er å informere Åmot kommunes politiske ledelse, administrasjon og idrettsråd hvilken positiv effekt golfsporten har på folkehelsen, hvilket arbeid som gjøres i kommunen og hvordan kommunen og NGF/Sorknes Golfklubb kan bidra i til og samarbeide om forbedret folkehelse i kommunen.

For mer informasjon om NGF's arbeid for å fremme helseffekten av sporten, se følgende linke:

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/golfens-samfunnsverdi/golf-og-helse/

Vi synes arbeidet med å synliggjøre golfens positive virkning på folkehelsen er så viktig at vi også har invitert Østlendingen til møtet. På denne måten får vi alle sammen anledning til å fremme fysisk aktivitet.

Påmelding og evt. spørsmål om møtet kan rettes til undertegnede.
Vi ser frem til en interessant og konstruktiv ettermiddag med dere på Sorknes Golfklubb sitt klubbhus og håper på godt oppmøte fra kommunen!

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Sorknes Golfklubb
v/Stig Brøndmo, Styreleder 
tlf: 908 33 449

Attachments:
Download this file (Invitasjon til dialogmøte om folkehelsearbeid.pdf)HelseTour[ ]265 kB

Utskrift E-post

RSS Golfforbundet

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.